Quái Kiệt Thất Thế

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Nội dung:

Phim Quái Kiệt Thất Thế - The Losers là một đội ngũ đen-ops ưu tú của Hoa Kỳ Lực lượng đặc biệt hợp tác xã, do Clay và hình thành bởi Roque, Pooch, Jensen, và Cougar, được cử sang Bolivia trong một tìm kiếm và phá hủy nhiệm vụ trên một hợp chất được điều hành bởi một trùm ma túy. Phim Quái Kiệt Thất Thế: Trong khi vẽ một mục tiêu cho một cuộc không kích sắp tới, các mã giảm phát hiện trẻ em nô lệ trong hợp chất này và cố gắng gọi tắt cuộc tấn công, nhưng cấp trên, có tên mã là Max, bỏ qua những lời cầu xin của họ.

‌​