Thời gian trôi qua (Tua thời gian)

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

3 người bạn vô tình phát hiện máy chụp ảnh kì bí. Nó có thể cho ta biết trước tương lai trong 24h. Và rồi họ dùng nó cho mục đích vì lợi ích cá nhân. Cho Đến một ngày mối nguy hiểm từ những bức ảnh bắt đầu xuất hiện...

loading...
loading...
‌​