Phù Thủy Học Đường

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Một nhóm bạn gồm 4 người đã thực hiện nghi lễ đặc biệt để trở thành phù thủy và tiếp nhận quyền sở hữu phép thuật. Có trong tay năng lực đặc biệt, cả hội bạn dần nhận thấy có nhiều điều bí ẩn xảy ra. Dường đang có thế lực hắc ám nào đó xuất hiện và đe dọa họ.

loading...
loading...

Thông tin

‌​