Trolls World Tour

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

When the Queen of the Hard Rock Trolls tries to take over all the Troll kingdoms, Queen Poppy and her friends try different ways to save all the Trolls.

loading...
loading...

Thông tin

Đánh giá

6.1 / 10

Ngày phát hành

10 Apr 2020

Đạo diễn

Walt Dohrn, David P. Smith(co-director)

Ngôn ngữ

English

Biên kịch

Jonathan Aibel (screenplay by), Glenn Berger (screenplay by), Maya Forbes (screenplay by), Wallace Wolodarsky (screenplay by), Elizabeth Tippet (screenplay by), Jonathan Aibel (story by), Glenn Berger (story by), Thomas Dam (based on the Good Luck Trolls created by)

Nhà sản xuất

DreamWorks Animation

‌​