Cuộc Chiến Sinh Tồn

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Khi một sinh viên đại học cố rẽ sai hướng đi, chuyến đi du lịch của cô trở thành một cuộc chiến thay đổi cuộc sống để sinh tồn ở một vùng nông thôn Kentucky.

loading...
loading...
‌​