Thảm Họa Thiên Thạch

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Gia đình John Garrity và Allison, cùng con trai Nathan, tìm đường trốn chạy khỏi thảm họa thiên thạch trong vòng 48h.

loading...
loading...
‌​