Sáu Chiến Binh

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Một cựu lính thủy và những người bạn của anh ta đấu tranh để cứu Indonesia khỏi một nhà lãnh đạo đảng tàn nhẫn.

loading...
loading...
‌​