Sweet Tooth: Cậu Bé Gạc Nai - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Trong hành trình phiêu lưu đầy hiểm nguy trên khắp thế giới hậu tận thế, cậu bé nửa người nửa nai đáng yêu tìm kiếm khởi đầu mới cùng một người bảo vệ cộc cằn.

loading...
‌​