Trese: Người Bảo Vệ Thành Phố - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Tại Manila, khi các thế lực siêu nhiên đen tối thâm nhập khắp thế giới tội phạm ngầm, việc gìn giữ hòa bình phụ thuộc vào Alexandra Trese. Nhưng một cơn bão sắp kéo đến!

loading...
‌​